Kreditkort

Kreditkort ett enkelt sätt att betala

Ett kreditkort är en form av betalkort som nästan alla människor använder sig av idag. Själva namnet kommer ifrån det faktum att kortet brukar vara sammankopplat med en kredit hos den kortutgivare som banken har. Dessa krediter brukar man kunna betala av direkt eller under en förlängd period som då brukar generera en viss ränta på pengarna du har lånat. En mer korrekt benämning skulle kunna vara ett kontokort då man inte nödvändigtvis måste ha en kredit kopplat till sitt betalkort. Precis som med alla typer av kredit- och betalkort så betalar man som konsument med sitt kort till det företag som man handlar utav. Banken och betalsystemen sköter sedan resten.

Kreditkorten brukar för det mesta se likadana ut. Kortet i sig är ett vanligt plastkort med en magnetremsa som går längs baksidan. På senare tid har de flesta betalkorten också blivit utrustade med chip som man sticker in i kortapparaten istället för att dra magnetremsan i maskinen som man gjorde tidigare. En fördel med detta är att man slipper de problem man tidigare kunde få med avmagnetiserade kort och liknande. Chippet är inte alls lika känsligt för magnetism som magnetremsan är. Nackdelen med det här chippet är att det istället är väldigt känsligt för slitage och smuts. Om chippet är väldigt slitet efter många användningar eller bara lite smutsigt så kan maskinen få problem med att läsa kortet. Ofta kan det räcka med att bara gnugga det lite mot tröjan men ibland kan det vara så att chippet har blivit förstört. Då brukar det bara vara att kontakta banken så får man ett helt nytt plastkort utan någon extra kostnad.

Det finns många olika företag som ger ut kreditkort, de allra är tex American Express och Visa som har miljontals kunder över hela världen.

Dessutom är det vanligt olika detaljhandelsföretag som IKEA har egna kreditkort som man kan använda för att handla i deras butiker

31 dec 2016